Przedmiotem usług znajdujących się w ofercie biura są:

Prowadzenie pełnej księgowości - księgi handlowe

Książka przychodów i rozchodów

Ryczałt

Karta podatkowa

Pełna obsługa w zakresie rozliczania podatku VAT ze wszystkimi plikami JPK

Pełna obsługa kadrowo-płacowa (akta osobowe, wynagrodzenia, ZUS, rozliczenia z US)

Doradztwo podatkowe i prowadzenie spraw spornych z Urzędem Skarbowym oraz ZUS

Sporządzanie skarg do WSA i NSA

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Pomoc prawna i przygotowanie dokumentów dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania i rodzaju prowadzonej ewidencji

Sporządzanie wszystkich wniosków o wpis do KRS-u

Sporządzanie wszystkich zeznań rocznych podatku dochodowego, także dochodów z zagranicy

Porady indywidualne i sporządzanie deklaracji w zakresie podatków majątkowych

Podmioty obsługiwane przez nasze biuro:

Spółki akcyjne

Spółki z o.o.

Spółki komandytowe

Spółki komandytowo-akcyjne

Fundacje

Stowarzyszenia

Kluby sportowe

Spółdzielnie

Spółki jawne

Spółki cywilne

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Wspólnoty mieszkaniowe

Rolnicy (VAT, ZUS pracowników, działy specjalne produkcji rolnej)